SITE

So incentive is lid van SITE. Dit staat voor Society for Incentive Travel Excellence. Deze wereldwijde branchevereniging is opgezet voor bedrijven die incentivereizen organiseren. De doelstellingen van SITE zijn o.a. het waarborgen van de kwaliteit van haar leden en het bieden van een netwerk van de beste lokale leveranciers. Met als resultaat een nauwe betrokkenheid van de leden en een inner circle van de beste organisatoren en leveranciers, gecontroleerd door SITE. So Incentive is trots lid te (mogen) zijn van dit vooraanstaande netwerk!