Privacy Statement

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we je persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor genoemde doelen
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden)
  • zorgvuldig beveiligen 


Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. 


Deze privacyverklaring is van toepassing alle verwerkingen van So Incentive. So Incentive is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd. 


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen. 


Gebruik van onze diensten

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je eventueel om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door So Incentive bewaard conform de wettelijke bewaarplicht. 


Communicatie

Wanneer je ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij je naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. 


Formulieren

De website bevat formulieren die je kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor: 


▪ het aanvragen van informatie


▪ het inschrijven voor een incentive, reis of evenement

Incentive, event of groepsreis
Voor je boeking hebben we je naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer, betaalgegevens nodig en voor een reis naar het buitenland per vliegtuig ook je paspoortgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, paspoortnummer en vervaldatum). Daarmee kunnen we je reis boeken en je op de hoogte houden over de boeking. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking, bijvoorbeeld aan de vliegtuigmaatschappij of aan een hotel.

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Verzekeringen

Sluit je bij ons een reis- en of annuleringsverzekering af dan zullen wij je gegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Reviews

Wij en onze klanten zijn dol op reviews. Wil je een review schrijven, kies dan zelf of je je naam wilt tonen voor andere bezoekers en of wij over jouw review contact met je op mogen nemen.

Beeldmateriaal

Het is mogelijk dat So Incentive beeldmateriaal verzamelt wanneer jij deelneemt aan een evenement, activiteit of reis. Alleen met jouw op voorhand gegeven toestemming plaatst So Incentive dit op de website en/of social media.

Bewaartermijn

De gegevens die je ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van je verzoek zolang de wettelijke bewaarplicht dat verlangt.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot je gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt So Incentive je persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

So Incentive heeft passende maatregelen genomen om de door je verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt worden de technische kenmerken van je bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP- adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jou. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op je computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Social Media

So Incentive maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en informatie met je te delen. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit So Incentive verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. So Incentive maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je interesses of dat je in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, heeft So Incentive geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we je gemotiveerd toe waarom dat het geval is.

Veranderingen

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door So Incentive gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 19 december 2018.

Aansprakelijkheid

So Incentive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die je ondervindt door gebruik van je gegevens dat plaatsvindt zonder toestemming van So Incentive.

Uitzonderingen

So Incentive stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Nog vragen?

Als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben geregistreerd bijwerken, corrigeren of verwijderen of als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen per post, t.a.v. de afdeling privacy of via carolien@soincentive.nl. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

So Incentive B.V.

Sumatrastraat 209D

1094NB Amsterdam

Nederland

Telefoon: 020-4181557

carolien@soincentive.nl

KvK: 89578155
BTW: NL865027766B01

Versie 1.1 – 19 december 2018